Så hva skal man gjøre da?

Etter mitt forrige innlegg har jeg fått en hyggelig kommentar som blant annet påpeker at andre kommentatorer roser Sponheim for å ta klart avstand til FrP og at Kristin Halvorsen har blitt pekt på som debattens taper ved å komme på defensiven ift miljøpolitiske spørsmål etter å tidligere ha spist miljøkameler i regjering. For min del tror jeg fortsatt at SV har stor troverdighet på miljøspørsmål, og at en og annen kamel snarere er et bevis på SVs evne og vilje til å styre, men det er en avsporing for mitt vedkommende. Mitt hovedpoeng er at Venstre har en kjempeutfordring i å finne konkrete saker som kan uttrykke partiets, etter mitt syn, overlegne ideologi. Det er vel og bra at man tar avstand fra FrP, men dette i seg selv vinner ikke mange velgere. Og så lenge Sponheim legger mye vekt på miljø- og asylsaker som for alle praktiske formål også er blant SVs viktiste saker, klarer han dessverre ikke å skape den nødvendighe avstanden mellom eget parti og venstresiden. Han omtalte i generelle ordelag næringspolitikk og dermed indirekte også skattespørsmålet, og han snakket litt om menneskesyn og og individets frihet, men poenget mitt er at dette blir for generelt, og ikke distinkt og relevant nok til å ta Venstre til et anstendig oppslutningsnivå. Jeg har derfor noen konkrete forslag til hvordan Venstre kan posisjonere seg bedre for fremtidige valg og være distinkt forskjellige både fra venstresiden og FrP, da dette valget etter mitt skjønn allerede er kjørt:

- Offentlig virksomhet vs privatisering: Konkrete og lettfattelige eksempler og argumentasjon for hvorfor private aktører har noe å bidra med både innenfor helse, eldreomsorg og skole og hvorfor ikke bare offentlig styring og byrakrater makter dette på en effektiv måte..
- Utenriks: Et klart ja til EU
- Skole: Venstre burde ha forutsetninger for å "ta tilbake" en del av skolepolitiske synspunkter fra Høyre, helst noe mer nyansert.¨
- Samferdsel: "Ta tilbake" dette fra Sp.

- Innenriks: Løfte fokus fra at man skal ta godt vare på de narkomane (hvilket de fleste vanlige folk ikke har noe nært forhold til) over mot kriminalitetsforebygging og sikkerhet (hvilket betyr desto mer for den enkelte borger)

Godt valg!

Spikeren i kista

Etter min mening vasket de rød-grønne dessverre gulvet med de borgerlige partiene i gårsdagens partilederdebatt. Anført av en tydelige og selvsikker statsminister, en engasjert og sjarmerende Kristin Halvorsen og en fokusert og morsom SP-leder Navarsete, hadde de borgerlige partilederene svært lite å stille opp med. Det ble etterhvert også mye fokus på uenigheter på borgerlig side, og det er vel nå bare de mest ihuga optimister som fortsatt tror på en styringsdyktig sentrum-høyre regjering, nesten uansett valgresultat. Det som også var leit å se, var Lars Sponheims manglende evne til å fremme Venstres saker på en hensiktsmessig måte. Det er mulig at han forsøker å bli oppfattet som en morsom og ærlig politiker med faste prinsipper, men i går holdt det overhodet ikke mål mot betydelig mer fokuserte og klare motstandere som hamret igjennom sine synspunkter på en betydelig bedre måte. Særlig i den avslutende appellen oppfattet jeg Sponheim som svak, hvor det ble for mye fokus på ideologi og for lite vekt på vinnende saker. Som venstrevelger er jeg derfor redd for at gårsdagens debatt var med på å trekke Venstre enda nærmere sperregrensa.

Velkommen til min blogg!

Dette er den første posten på min nye blogg ;)

Les mer i arkivet » September 2009
hits